Lärarnas forskningskonferens 2021

För tionde året i rad anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Årets konferens genomförs digitalt den 2 november kl 8.30-16.30.

Konferensen, som är kostnadsfri, är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom det fältet just du är intresserad av.
Mer information kommer fortlöpande på den här sidan och via mejl när du anmäler dig.

Om LFK21

Årets keynote-talare är Ingrid Carlgren, professor emerita vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, SU, och initiativtagare till STLS.

Det blir också ett panelsamtal: Undervisningsutvecklande forskning – vad och för vem? Under panelsamtalet diskuteras utifrån olika aktörers perspektiv varför undervisningsutvecklande forskning behövs. Frågor ställs kring den undervisningsutvecklande forskningens bidrag till professionens, skolans och den enskilda lärarens utveckling.

Preliminärt program inklusive alla presentationer uppdateras kontinuerligt nedan.

Anmälan

Anmälan till konferensen senast den 10 oktober http://px.nu/k5ixg (annan webbplats).

Program

Keynote
• Ingrid Carlgren, professor emerita vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

Tillkännagivande av årets mottagare av Skolforskningsinstitutets forskningsprojektsmedel

Panelsamtal

Presentationer

Book of Abstract

Vem kan delta?

Lärare, forskare, huvudmän och skolintresserade.