Bokstäverna LFK och 2020
Foto:FoU

Lärarnas forskningskonferens 2020

För nionde året i rad anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning.

Årets konferens anordnas den 27 oktober på Campus Konradsberg och Kungsholmens västra gymnasium, i Stockholm. Konferensen är kostnadsfri och lunch och kaffe ingår. Förra året deltog cirka 400 personer och konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom fältet.

Det är begränsat antal platser och de brukar bli fullbokade innan sista anmälningsdag, så det kan vara
bra att anmäla sig i god tid.

Vem kan delta?

Lärare, forskare, huvudmän och skolintresserade.

Agenda

Preliminärt program, juni 2020. Mer information och färdigt program kommer under september.

Keynotes

 • Kristina Danielsson, professor vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet samt Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Tuula Maunula, fil.dr. i pedagogiskt arbete samt lektor Rinkebyskolan, Stockholms stad

Presentationer 

 • Innebörden av ett ämneskunnande i teaterskapande
 • An “excavation” task in the English classroom: Unearthing the role of instructions during task accomplishment 
 • Bildstöd för ökat lärande i historieundervisningen 
 • ”Man kan inte bara gympa sig igenom ämnet” – Legitimeringar av skriftliga praktiker i idrott och hälsa
 • Design av en geometrilektion
 • Det cirkliga i en cirkel - en lektion om cirkeln med stöd av lärandeverksamhetsteori
  • Att synliggöra algebraiska idéer i klassrummet med hjälp av lärandemodeller – ett exempel från årskurs 1 i Skola 91
 • Om man bara visste vad x var? Vad behöver jag som lärare tänka på när jag undervisar om algebra och aritmetiska mönster?
 • Undervisningens påverkan på textproduktion i moderna språk
 • Musikundervisning i grundsärskolan – en pilotstudie för att kartlägga behovet av praxisutvecklande forskning
 • Becoming Cyborg Composer - Posthumanist ontologies in music composition education
 • Elevers lärande om hävstångsprincipen
 • Hänsyn till helheten – extrahering av en didaktisk modell för det komplexa innehållet i NO-undervisningen på lågstadiet
 • Säkrare sex? Gymnasieelevers samtal om preventivmedel.
 • Privatekonomi som medborgarbildning i samhällskunskap – Är det möjligt?
 • Hur värderar en elev sitt kunnande i praktisk estetiska ämnen?
 • Kan en resväska få elever att samtala?
 • Lyckade boksamtal
 • Jag bara läser…
 • Integrerad undervisning i teknik och historia årskurs 1–3
 • Hur hållbar är tekniken?
 • ”Varför ska man ens ha den?”  – en pågående studie om att skriva logg i textilslöjden
 • Utformningen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolans utbildning:  En mixad-metod studie med fritidsledarutbildningen i fokus
 • Drama i kemiundervisningen-hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers utforskande av elektronegativitet och kemisk bindning
 • Students’ conception of epigenetics: Investigating students’ understanding of epigenetic processes through visualizations in lower secondary school
 • Utmaningar i elevers meningsskapande om vetenskaplig text
 • Att möjliggöra genom att synliggöra – Visuella representationer som handlings-medierande verktyg i undervisningen
 • “I really think there is a thesis buried somewhere in this text”: Kamratrespons på engelska i tal och skrift
 • Fältarbete i ekologiundervisningen
 • Från en till flera tolkningar – presentation från ett litteraturdidaktiskt projekt
 • Korrekta och kloka val – fixerade och flexibla genrer i historieämnet
 • Klipp-och-klistra eller referera vetenskapligt?

Så anmäler du dig

Du fyller i ett webbforumlär för att anmäla dig.