Bokstäverna LFK och 2020
Foto:FoU

Lärarnas forskningskonferens 2020

För nionde året i rad anordnas Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. I år sker den digitalt via Zoom.

Årets konferens anordnas den 27 oktober och blir i år digital via Zoom, detta med anledning av den rådande coronapandemin. Konferensen är kostnadsfri. Förra året deltog cirka 400 personer på plats - i år har vi möjlighet att bli ännu fler. Konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom det fält just du är intresserad av.

Eftersom det är en digital konferens i år måste du dessvärre stå för både lunch och fika själv.

Mer information kommer fortlöpande på den här sidan och via mejl när du anmält dig.

Vem kan delta?

Lärare, forskare, huvudmän och skolintresserade.

Agenda

Preliminärt program, juni 2020. Mer information och färdigt program kommer under september.

Keynotes

 • Kristina Danielsson, professor vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet samt Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Tuula Maunula, fil.dr. i pedagogiskt arbete samt lektor Rinkebyskolan, Stockholms stad

Presentationer 

 • Innebörden av ett ämneskunnande i teaterskapande
 • An “excavation” task in the English classroom: Unearthing the role of instructions during task accomplishment 
 • Bildstöd för ökat lärande i historieundervisningen 
 • ”Man kan inte bara gympa sig igenom ämnet” – Legitimeringar av skriftliga praktiker i idrott och hälsa
 • Design av en geometrilektion
 • Det cirkliga i en cirkel - en lektion om cirkeln med stöd av lärandeverksamhetsteori
 • Att synliggöra algebraiska idéer i klassrummet med hjälp av lärandemodeller – ett exempel från årskurs 1 i Skola 91
 • Om man bara visste vad x var? Vad behöver jag som lärare tänka på när jag undervisar om algebra och aritmetiska mönster?
 • Undervisningens påverkan på textproduktion i moderna språk
 • Musikundervisning i grundsärskolan – en pilotstudie för att kartlägga behovet av praxisutvecklande forskning
 • Becoming Cyborg Composer - Posthumanist ontologies in music composition education
 • Elevers lärande om hävstångsprincipen
 • Hänsyn till helheten – extrahering av en didaktisk modell för det komplexa innehållet i NO-undervisningen på lågstadiet
 • Säkrare sex? Gymnasieelevers samtal om preventivmedel.
 • Privatekonomi som medborgarbildning i samhällskunskap – Är det möjligt?
 • Hur värderar en elev sitt kunnande i praktisk estetiska ämnen?
 • Kan en resväska få elever att samtala?
 • Lyckade boksamtal
 • Jag bara läser…
 • Integrerad undervisning i teknik och historia årskurs 1–3
 • Hur hållbar är tekniken?
 • ”Varför ska man ens ha den?”  – en pågående studie om att skriva logg i textilslöjden
 • Utformningen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolans utbildning:  En mixad-metod studie med fritidsledarutbildningen i fokus
 • Drama i kemiundervisningen-hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers utforskande av elektronegativitet och kemisk bindning
 • Students’ conception of epigenetics: Investigating students’ understanding of epigenetic processes through visualizations in lower secondary school
 • Utmaningar i elevers meningsskapande om vetenskaplig text
 • Att möjliggöra genom att synliggöra – Visuella representationer som handlings-medierande verktyg i undervisningen
 • “I really think there is a thesis buried somewhere in this text”: Kamratrespons på engelska i tal och skrift
 • Fältarbete i ekologiundervisningen
 • Från en till flera tolkningar – presentation från ett litteraturdidaktiskt projekt
 • Korrekta och kloka val – fixerade och flexibla genrer i historieämnet
 • Klipp-och-klistra eller referera vetenskapligt?

Så anmäler du dig

Du fyller i ett webbformulär för att anmäla dig.