Lärande för hållbar utveckling

Pedagogiskt café är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration. Den här kvällen får du inspiration till att jobba med de globala hållbarhetsmålen.

Du får inspiration och tips om hur du kan jobba med de globala hållbarhetsmålen i din undervisning. Fokus ligger på olika resurser och samarbeten som finns i tillgängliga för pedagoger i Stockholms stad.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 samt gymnasiet i Stockholms stads kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.