Vuxna vandrar på led längs en skogsstig

Klimatvandring, fyra grader varmare

Kom med på en undersökande klimatvandring. Du förbereder dig för att du själv ska kunna gå ut med dina elever.

Längs vägen får du veta vad som redan görs idag för att minska utsläppen av växthusgaser, och vad som görs för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Vi pratar också om hur eleverna själva kan engagera sig.

För att du ska kunna ta med dig dina elever på klimatvandring får du

  • tillgång till handledning
  • pedagogiska verktyg
  • arbetsuppgifter och laborationer för klassrummet. 

Klimatvandringens syfte

Syftet är att öka din kunskap om klimatförändringarna så att du kan minska eventuell klimatoro hos dina elever. För att hantera klimatoro hos unga är det viktig att det finns möjlighet att agera, gärna i ett sammanhang med andra, och att frågan tas på allvar av vuxenvärlden.

Under vandringen erhålls ”gåfrågor” som uppmanar deltagarna att själva resonera kring vad det är som orsakar utsläpp av växthusgaser, vad som kan göras för att minimera dem och hur man kan hantera klimatförändringarna på olika nivåer i samhället.

Utrustning

Du får låna In Ear hörlurar. Det underlättar så att du hör bra men också kan hålla distans till andra. 

Vem kan delta?

Lärare i årskurs 4-9 och gymnasiet

Agenda

Klimatvandringen leds av Anette Almlöf från miljöförvaltningen och besöksledare från Vetenskapens Hus.

Samling och sträcka

Samling vid Sergels torg och därefter via

  • Drottninggatan
  • Helgeandsholmen
  • Gallerian
  • Kungsträdgården till
  • Berzelii park där klimatvandringen avslutas.

Så anmäler du dig

Fyll i dina uppgifter i webbformuläret

Fördjupning

Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, kommer jorden att vara ungefär fyra grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt klimatförändringarna. 

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Om klimatet, SMHI:s webbplats