Vuxna vandrar på led längs en skogsstig

Klimatvandring, fyra grader varmare

Kom med på en undersökande klimatvandring. Du förbereder dig för att du själv ska kunna gå ut med dina elever.

Längs vägen får du veta vad som redan gjort idag för att ändra utsläppen av växthusgaser, och vad som gör för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Vi pratar också om hur eleverna själva kan engagera sig.

För att du ska kunna ta med dig dina elever på klimatvandring får du

  • tillgång till handledning
  • pedagogiska verktyg
  • arbetsuppgifter och laborationer för klassrummet. 

Klimatvandringens syfte

Syftet är att skapa din kunskap om klimatförändringarna så att du kan använda eventuell klimatoro hos dina elever. För att hantera klimatoro hos unga är det viktigaste att det finns möjlighet att agera, gärna jag ett sammanhang med andra, och att frågan tas på allvar av vuxenvärlden.

Under vandringen erhålls ”gåfrågor” som uppmanar deltagarna att själva resonera kring vad det är som orsakar utsläpp av växthusgaser, vad som kan göra för att minimera dem och hur man kan hantera klimatförändringarna på olika nivåer i samhället.

Utrustning

Du får låna In Ear hörlurar. Det underlättar så att du hör bra men kan också hålla distans till andra. 

Vem kan delta?

Lärare i årskurs 4-9 och gymnasiet

Agenda

Klimatvandringen leder av Anette Almlöf från miljöförvaltningen och besöksledare från Vetenskapens Hus.

Samling och sträcka

Samling vid Sergels torg och därefter via

  • Drottninggatan
  • Helgeandsholmen
  • Gallerian
  • Kungsträdgården till
  • Berzelii park där klimatvandringen avslutas.

Så anmäler du dig

Fyll i dina uppgifter i webbformuläret

Fördjupning

Enligt IPCC, FN: s klimatpanel, kommer jorden att vara ungefär fyra grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt ​​klimatförändringarna. 

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC: s beslutsmöten. Jag uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC: s rapporter till breda målgrupper.

Om klimatet, SMHI: s webbplats