En guide pratar och pekar med handen.
Foto:Robert Blombäck

Klimatvandring – 4 grader varmare

Känner dina elever klimatoro eller har de svårt att ta till sig kunskap om klimatförändringarna? Vill du som lärare få verktyg för att själv kunna ta med dina elever ut på en klimatvandring?

Den här klimatfortbildningen består av två fristående delar: Klimatvandring – 4 grader kallare, del 1 och Klimatvandring – 4 grader varmare, del 2. Vetenskapens Hus arrangerar första delen.

Klimatvandringens syfte

Vi vill med den här vandringen ge dig som lärare mer kunskap om klimatförändringarna, dess effekter och olika lösningar. Under vandringen får du bland annat konkreta exempel på vad Stockholms stad gör för att minska utsläppen av växthusgaser och hur staden hanterar effekterna av klimatförändringarna. Många elever känner klimatoro och genom att du förmedlar kunskap kan oron minska.

För att du sedan ska kunna ta med dina elever ut på klimatvandring får du:

  • tillgång till handledning
  • tips på pedagogiska verktyg
  • förslag på för- och efterarbete

Om klimatvandringen – 4 grader varmare

För att öka förståelsen för vad fyra grader varmare innebär jämför vi med när jordens medeltemperatur var 4 grader kallare, då var det istid. På så sätt förstår vi hur mycket klimatet kan förändras med bara några graders ändring av medeltemperaturen.

Vi stannar på relevanta platser i staden och pratar om hur klimatförändringarna påverkar klimatet redan idag och i framtiden samt hur staden kan hantera det på bästa sätt. Vi återkommer ofta till olika val som både länder, städer, kommuner, näringsliv och individer kan göra för att bidra till att utsläppen minskar.

Samling och sträcka

Samling vid Mynttorget i Gamla stan och därefter via

  • Helgeandsholmen
  • Gallerian
  • Kungsträdgården
  • Berzelii park där klimatvandringen avslutas

Utrustning

Du får låna In ear hörlurar. Det underlättar så att du hör bra men ändå kan hålla distans till andra.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i årskurs 4–9 och gymnasiet.

Klimatvandringen kan ställas in med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via SharePoint