Introduktion till digitala prov med Digiexam

Använd Digiexam för olika ändamål som prov och inlämningsuppgifter. Digiexam är kostnadsfri för dig att använda.

Du lär dig hur du kan använda Digiexam för digitala prov. Du behöver inte ha använt Digiexam innan. Digiexam kan användas på dator (PC, Mac, Chromebook) och på Ipad.

Det här är Digiexam

Med Digiexam kan du digitalt planera, genomföra, bedöma och ge återkoppling. Använd Digiexam till prov, förhör och tester eller till olika typer av skolarbeten som inlämningsuppgifter.

Nationella prov med Digiexam

Nationella prov som får besvaras på dator kan genomföras med hjälp av Digiexam. 

Vem kan delta?

Personal vid Stockholms stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

Agenda

Introduktionen är ett webbinarium i Teams. Du får ställa frågor och får svar.

 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig i utbildningsplattformen