Pojke i högstadieålderns med simglasögon simmar intensivt i en bassäng.
Foto:Stockholms stad

Intensivskolsim för årskurs 9 på sportlovet

Anmäl elever i årskurs nio till intensiv simskola under sportlovet 2021 vecka 9. På grund av coronapandemin prioriteras platser för elever i årskurs 9 i Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor.

Simning är en färskvara och måste tränas kontinuerligt. Sportlovets intensivsimskola för årskurs 9 är begränsad till fem elever per kurs.

Anmäl varje elev enskilt

Du som är kontaktperson anmäler varje elev enskilt efter att ni fått kontakt och underskrift från elevens vårdnadshavare. Gör anmälan via länkarna som leder till verktyget Esmaker. Länkarna öppnas vecka 4 och sista anmälningsdag är onsdag 25 februari.

Anmälningslänkar

Om ni väljer att anmäla elever innan vårdnadshavare har godkänt, kom ihåg att ni ska komplettera med uppgifter. Avboka i god tid om eleven inte kan gå.

När du anmält en elev är hen automatiskt antagen.

Skicka brev till vårdnadshavare

Skicka brev på valfritt sätt till vårdnadshavare som innehåller all information de behöver. Du kan justera texten utifrån era önskemål. I brevet finns en talong för vårdnadshavaren att fylla i och skriva under.

Brev till vårdnadshavare om simundervisning (Word, 75 kB)

Meddela tid och plats och håll kontakten

Du som har anmält eleven ska meddela hemmet och eleven vilken tid och plats som gäller. Du ska ha kontakt med hemmet inför och under simskolan för att säkerställa att eleven kommer till simlektionerna.

Vid frånvaro vid första tillfället

Om eleven uteblir från första lektionen kommer simläraren att kontakta dig. Du i sin tur kontaktar sedan hemmet. Om du behöver kan du kontakta simläraren på badet i frågor som rör närvaro.

Efter simskolan

Din skola får elevens utvecklingsprotokoll från idrottsförvaltningen senast vecka 12. Din skola kan sedan ändra elevens betyg i idrott och hälsa om det behövs. Din skola meddelar elevens idrottslärare om resultaten.

Ombokningar, ändringar eller avbokningar

I bekräftelsemejlet du får efter bokningen finns två länkar: Ändra i anmälan och Ångra anmälan. Använd dem för att ändra eller avboka.

Vem kan delta?

Elever i årskurs 9 i Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor. Du som är idrottslärare, pedagog eller kontaktperson sköter anmälan och kontakt med vårdnadshavare. Det är bra om du kan delta vid första kurstillfället.

Så anmäler du dig

  1. Du anmäler eleven via en av de sex länkarna.
  2. Välj vilket bad och vilken grupp som gäller.
  3. Fyll i uppgifterna i webbformuläret.

Fördjupning

Begränsningen på fem elever per grupp finns för att säkerställa att elever från olika skolor får gott om utrymme i både bassäng och omklädningsrum. Vi bedömer att cirka 100 elever har behov utifrån tidigare satsningar.

Följ gärna med eleven till första tillfället

Det är viktigt att den elev som får en plats är motiverad att delta vid varje tillfälle och att din skola säkerställer att elev och vårdnadshavare har fått all information inför kursstart. Ett tips är att din skola följer med eleverna till första tillfället, det har lett till en högre närvaro. Måluppfyllelsen för de som deltar i undervisningen är bra.

Årskurs 6–8

Vi planerar att under sensommaren utöka verksamheten för elever i årskurs 6–8.