Informationsträffar för ämnesdidaktiska FoU-projekt

Välkomna till två informationsträffar om deltagande i ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Träffa kollegor och låt dig inspireras!

  • Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik?
  • Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne?
  • Lär sig eleverna det ni tänkt er att de ska lära sig och hur tar ni reda på det?
  • Vill ni fördjupa er i någon aspekt av undervisning, lärande och bedömning men inte riktigt haft tid eller vetat hur ni ska gå tillväga?

Inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) finns det möjlighet att få handledning, bidrag och hjälp att utveckla och driva projekt som utgår ifrån lärares frågor.

Ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt

Fredagen den 29 januari klockan15.00-16.30 informerar vi via zoom om de möjligheter som lärare och skolor har att ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska FoU-projekt.

Fredagen den 12 februari klockan 15.00-16.30 kan du också få handledning i att skriva ansökan. Inför handledningen bör du ha kommit igång med formuleringen av en projektidé, cirka en halv sida.

Anmälan

Anmäl dig till informationsträffen den 29 januari senast den 22 januari via webbformulär

Anmälan till den 29 januari

Anmäl dig till handledning den 12 februari senast den 4 februari

Anmälan till den 12 februari

När du anmält dig får du en länk till zoom-mötet via e-post.

Vem kan delta?

Lärare på grund- och gymnasieskola i Stockholms stads skolor, Nacka kommun, Botkyrka kommun, Kunskapsskolan och Fryshuset som vill utveckla undervisningen i sitt ämne.

Agenda

Tillfälle 1: fredag 29/1 2021

15.00-16.30 informerar vi via zoom om de möjligheter som du och din skola har att ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska FoU-projekt.

Tillfälle 2: fredag 12 februari 2021

15.00-16.30. Du får handledning i att skriva ansökan. Inför handledningen bör du ha kommit igång med formuleringen av en projektidé cirka en halv sida.

Så anmäler du dig

Använd anmälningslänkarna under rubriken Anmälan