Informationsträff om BLIVA-modulen Digitala läs- och skrivverktyg

Välkommen till informationsträff om Skoldatatekets modul Digitala läs- och skrivverktyg. Modulen är tänkt att användas i skolans kollegiala utvecklingsarbete.

På informationsträffen får du information om materialet som är digitalt och innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor, idéer och baskunskaper för dig som tillsammans med dina kollegor vill utveckla gemensamma förhållningssätt för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Modulen ger även inspiration och information kring vilken teknik som är tänkt att stötta vad i undervisningen.

Modulen är framtagen av Skoldatateket, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i Stockholms kommunala grundskolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.