Informationsträff om BLIVA-modulen Anpassa för elevers variationer

Välkommen till informationsträff om Skoldatatekets modul Anpassa för elevers variationer. Modulen är tänkt att användas i skolans kollegiala utvecklingsarbete.

På informationsträffen får du information om materialet som är digitalt och innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill utveckla kunskapen om hjärnans variationer, tydliggörande pedagogik och anpassningar i den fysiska lärmiljön.

Modulen är framtagen av Skoldatateket, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i Stockholms kommunala grundskolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.