Grafik: Pedagog Stockholm

Förskolesummit 2022

Förskolesummit 2022 har två angelägna teman – undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan. Du får ta del av den senaste forskningen inom temana, får möjlighet till fördjupning och inspireras av goda exempel.

 • Förskolesummit 2022 är uppdelat i fem olika delar, en heldag i juni och fyra kortare fördjupningstillfällen under hösten.
 • Du hittar anmälan på denna webbsida. Din rektor ska ha godkänt din anmälan.

Förskolesummit 2022 är ett helt digitalt evenemang, uppdelat på fem tillfällen. Samtliga fem tillfällen sänds via webben och kommer att finnas tillgängliga för dig att se under några dagar efter sändningen.

Vi hoppas att årets program ska bidra med såväl fördjupad teoretisk kunskap, som med inspiration och konkreta tips på arbetssätt.

Förskolesummit är Sveriges största ickekommersiella evenemang för kompetens- och kvalitetsutveckling i förskolan. Om du vill veta mer om vad Förskolesummit är kan du läsa om evenemanget här på Pedagog Stockholm

Förskolesummit

Direktsänd heldag 15 juni

Förskolesummit inleds den 15 juni med en heldag som direktsänds över webben. Ta del av föreläsningar och samtal mellan några av de främsta forskarna i förskole- och samhällsfrågor. Evenemanget startar klockan 9.00 och slutar klockan 15.00.

Du kan se sändningen i efterhand till och med den 22 juni.

Fördjupningsprogram i höst

Under hösten sänds fyra kortare program som fördjupar innehållet inom

 • undervisningens didaktik
 • det språkutvecklande arbetet med fokus på svenska språket
 • det språkutvecklande arbetet med fokus på flerspråkighet
 • arbetslaget som tillgång i förskolan.

Du kan se alla fördjupningsprogram i efterhand under sju dagar efter sändning.

Förskolesummit 2022 – fördjupningsprogram

Vem kan delta?

Evenemanget riktar sig till samtliga professioner verksamma inom förskolan, till exempel till dig som är

 • chef
 • medarbetare
 • utvecklingsledare.

Förskolesummit riktar sig även till övriga intressenter och beslutsfattare inom utbildningsområdet eller som arbetar med förskolefrågor på annat sätt.

Agenda

Innehåll den 15 juni 2022, klockan 9.00–15.00. Moderatorer Fredrik Lindström och Susanne Kjällander.

Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd inviger.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.
Aktuella förskolefrågor i ett nationellt perspektiv.

Jim Cummins, professor vid University of Toronto.
Ett internationellt perspektiv på effektiv flerspråkig undervisning.

Undervisning i förskolan med fokus på språkutvecklande arbete

Ann-Christine Vallberg-Roth, professor i pedagogik Malmö universitet
Om förskola i takt med tiden – Flerstämmig undervisning i förskolan. Didaktik i förskola och begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering".

Polly Björk-Willén, professor emerita
Om kunskapsöversikten Språkutvecklande förskola som sammanfattar framgångsrika arbetssätt för barns språkutveckling samt förskolans behov av övergripande tolkning för en didaktisk samsyn på det språkutvecklande arbetet.

Signe Tonér, universitetslektor Stockholms universitet
Om sambandet mellan små barns språkutveckling och deras exekutiva förmågor som uppmärksamhet och problemlösning med en koppling till uppväxtvillkorens betydelse.

Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi Örebro universitet
Om SOFIA-studien och behovet av tidiga insatser för barn, och om vad förskolan kan göra för att stärka barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling.

Ledarskapets villkor i förskolan

Louise Bringselius, docent och lektor i organisation och ledning
Om tillitsbaserat arbete och ledarskap för en god arbetsplatskultur med tonvikten vid tillitsbaserat samarbete som en fråga för både chefer och medarbetare inom förskolan.

Bim Riddersporre, fil dr. i psykologi
Om förskollärarens och barnskötarens roller i en nyare arbetslagskultur och rektors ansvar för förskollärarens pedagogiska ledarskap.

Panelsamtal

Moderatorerna summerar dagen i ett samtal med Ann-Christine Vallberg-Roth, Polly Björk Willén, Signe Tonér, Henrik Andershed och Bim Riddersporre.

Introduktion av höstens fördjupningsprogram

Presentation av höstens fördjupningsprogram och avslutning av dagen.

Så anmäler du dig

 1. Du måste få godkänt av budgetansvarig på din förskola, oftast är det din rektor.
 2. Det finns olika anmälningslänkar beroende på din arbetsplats.