Extra anpassningar och särskilt stöd

Hur kan vi tänka kring elevers variation i läs- och skrivförmåga? Bokstäver som hoppar, skrivkramp och svårigheter med stavning är vardag för många elever.

Det finns verktyg som underlättar. Skoldatateket Stockholm visar praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga. Seminariet leds av specialpedagogerna Camilla Liljedahl och Karin Källander från Medioteket.

Vem kan delta?

Du som nyligen fått din lärarlegitimation inom grundskolan.

Så anmäler du dig

Fördjupning

Detta är ett av Stockholms stads seminarier för dig som är nyexaminerad lärare. Seminarierna är anpassade till dig som är ny i yrket i Stockholms stad för att ge dig bästa möjliga start på ditt yrkesliv. Glöm inte stämma av ditt deltagande med din rektor. Hoppas vi ses!