Porträttbild på Bianca Kronlöf
Foto:Thron Ullberg

Demokratins genombrott – inspirationskväll på Stadsarkivet

Kvällens ciceron Bianca Kronlöf och Stadsarkivets arkivarier tittar närmare på några av de händelser som lett fram till dagens medborgerliga rättigheter, normer och värderingar – och på människorna som bidragit till utvecklingen.

Vad krävs egentligen för att ett samhälle ska vara en fungerande demokrati?

Rösträtt, absolut! Men mer då? Följ med Bianca Kronlöf till Stockholms stadsarkiv. Träffa arkivarierna som gräver fram dokumenten som berättar om små och stora händelser som utgör steg på vägen mot det demokratiska samhälle vi känner idag. Vi följer i spåren efter medborgerliga rättigheter, normer och värderingar som vuxit fram genom historien och möter några av personerna som bidragit till utvecklingen. Demokratins genombrott är en lång kedja av händelser med många små steg på vägen.

Allt material som Bianca Kronlöf och Stadsarkivets arkivarier undersöker under kvällen finns också på stockholmskällan.se. Där finns också lektionsförslag och tips på hur materialet kan användas i undervisningen.

Vägen mot demokrati, Stockholmskällans webbplats

Vem kan delta?

Lärare och skolbibliotekarier i Stockholms grund- och gymnasieskolor.

Så anmäler du dig

Fyll i webbformuläret.