Att möta särskilt begåvade elevers behov

Vilka elever kan anses vara särskilt begåvade? Är särskilt begåvade elever detsamma som högpresterande i skolan? Hur bör vi bemöta dessa elever och hur tar vi hand om dem?

Elever som lätt när de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling, står det i ett förtydligande i Skollagen sedan 2010.

Stockholms stad har sedan hösten 2019 en handlingsplan för att möta speciellt begåvade elevers behov i skolan. Genom lämpligt bemötande, anpassad undervisning och målmedvetet arbete, kan dessa elever nå utmärkta resultat.

Identifierar man inte deras särbegåvning kan de här eleverna känna sig missförstådda och misslyckas med skolan. Som understimulerade i undervisningen beskrivs de istället som störiga underpresterare och kan i enstaka fall diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller leda till att elva blir hemmasittare då undervisningen i skolan inte utmanar dem.

Särskilt begåvade barn behöver ett individuellt bemötande i skolan för att klara skolan och utvecklas. Handlingsplanen omfattar elever från förskoleklass till gymnasiet och handlar om vilka utbildningsinsatser och åtgärder som skolan kan sätta in för att tillmötesgå det särskilda begåvade barnets behov och som kan leda till utmärkta prestationer.

Seminariet kommer att ledas av Attila Szabo, lektor FoU-enhet.

Handlingsplan för speciell begåvade elever (pdf)

Vem kan delta?

För lärare och skolledare samt för personal inom elevhälsa på grund- och gymnasieskolan.

Så anmäler du dig