En gul boll med ett målat leende ansikte.

Anpassa för elevers variationer

Delta i ett seminarium där Skoldatateket presenterar sin verksamhet och vad de har att erbjuda.

Hur kan du ge stöd och anpassa vardagen i fritidshemmets verksamhet till de behov eleven har? Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Fritidsverksamheten ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Seminarieledare

Specialpedagoger på Skoldatateket Stockholm leder seminariet.

Skoldatateket Stockholm

Agenda

  • Du provar på hur en elev med annorlunda perception och kognition upplever en klassrumssituation i en funktionssimulator.
  • Du får se olika praktiska exempel på hur du kan anpassa lärmiljön till elevers olikheter.
  • Du tar del av olika exempel på flexibel möblering, bänkcyklar och teknisk utrustning som digitala ljudutjämningssystem.
  • Du får se hur olika typer av visuellt stöd kan tydliggöra i lärmiljön.

Vem kan delta?

Du som är barnskötare eller fritidsledare i Stockholms stads kommunala grundskolor. Även du som arbetar inom en annan yrkesgrupp är välkommen.