Pojke i högstadieålderns med simglasögon simmar intensivt i en bassäng.
Foto: Stockholms stad

Anmäl dina elever till simskola på sommarlovet

Har du elever i årskurs 4–9 som ännu inte uppnår målen för simkunnighet i ämnet idrott och hälsa? Då kan du anmäla dem till kostnadsfri intensiv-simskola på sommarlovet.

Utbildningsförvaltningen arrangerar simskolan tillsammans med idrottsförvaltningen under sommarlov, höstlov och sportlov. Skolan anmäler elever via anmälningslänk som mejlas ut till dig som är rektor eller idrottslärare. Länkarna för anmälan till simskola sommaren 2022 öppnas vecka 16 och stängs vecka 22.

Du hittar också all information i idrottslärarnas gemensamma teamsgrupp. Om du inte är med i den kan du gå med via länken nedan, kod för att komma in i den är: f9ocwzj.

Teamsgrupp: Idrottslärare i Stockholms stads grundskolor & grundsärskolor

  • Det är viktigt att den elev som får en plats är motiverad att delta vid varje tillfälle. 
  • Det är din skola som måste se till att både eleven och vårdnadshavaren har fått all information hen behöver inför starten av simskolan.
  • Tidigare har de skolor som följer med eleverna till första tillfället har haft en högre närvaro av elever.
  • Måluppfyllelsen för de som deltar i undervisningen är bra.

Inför simskolan

Du som kontaktperson anmäler varje elev enskilt efter underskrift eller kontakt med vårdnadshavare.

Under simskolan

Om någon av dina elever inte dyker upp på första lektionen kontaktar simläraren dig. Du kontaktar sedan hemmet och om det behövs kontaktar skolan simläraren på badet.

Efter simskolan

  • När kursen är avslutad skickar simläraren elevens utvecklingsprotokoll till idrottsförvaltningen.
  • Idrottsförvaltningen sammanställer utvecklingsprotokollen och meddelar skolan elevernas resultat
  • Skolan meddelar dig som idrottslärare vad eleven har fått för resultat i simskolan.

Vem kan delta?

Elever i grund- och grundsärskolan årkurs 4–9.

Så anmäler du dig

  1. Information och bokningslänkar mejlas ut till stadens rektorer och idrottslärare veckan innan länkarna öppnas.
  2. Är du idrottslärare på en av stadens grundskolor och vill ha information direkt? Kontakta Ulrika Nilsson: ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se
  3. Information och anmälningslänkar läggs ut i den gemensamma Teamsgrupp som finns för stadens idrottslärare.