En samling elever och handledare iförda skidkläder och med skidor på fötterna.
Foto:Pedagog Stockholm

Alla på snö – utförsåkning i Hammarbybacken

I Hammarbybacken har dina elever i årskurs 4 möjlighet att testa utförsåkning.

Eleverna får låna hjälm, pjäxor, skidor och stavar. Därefter får eleverna vara med i olika snöaktiviteter i backen. Elever i grundsärskolan är välkomna. Barnen, pedagoger och resurspersoner kan låna skidor, stavar och skor på plats. Barnen behöver klara sig tillsammans med skolans resurspersoner i spåret.

Alla hjälps åt så att eleverna får på sig utrustningen snabbt. Att byta sko till pjäxor är dagens mest utmanande moment.

Inför aktiviteten kommer du att få en folder om snökunskap via e-post. Du kommer också få länkar till filmer om Alla på snö. Vi rekommenderar att du i förväg läser igenom foldern och pratar med dina elever om

  • Hur klär man sig på bästa sätt?
  • Hur är man en bra Alla på snö-kompis?
  • Hur är man en bra miljökompis?
  • Hur ska vi skapa säker snöglädje?

Skicka gärna vidare foldern till elevernas vårdnadshavare inför aktiviteten.

Vem kan delta?

Elever i årskurs 4 i de kommunala skolorna i Stockholms stad.

Agenda

Snöaktiviteterna och dagen kommer variera beroende snömängden.

  • 09.45 Samling för fjärdeklassarna vid skiduthyrningen vid Hammarbybacken. Eleverna delas in i fyra lika stora grupper och tar på utrustning.
  • 10.00 Snöaktiviteter.
  • 11.00 Lunch som varje skola tar med från skolbespisningen.
  • 12.00 Snöaktiviteter vid stationerna.
  • 14.00 Skidutrustningen lämnas tillbaka. Tack för i dag!