En samling elever och handledare iförda skidkläder och med skidor på fötterna.
Foto:Pedagog Stockholm

Alla på snö – längdskidor på Spånga IP

På Spånga IP har dina elever i årskurs 4 möjlighet att testa på längdskidor på spår eller åka i lutning med hopp och svängar.

75 elever per pass. Eleverna får låna pjäxor, skidor och stavar. Därefter får eleverna testa längdskidor antingen på spår eller om det finns snö även prova att åka i lutning med hopp och svängar. Vi delar in eleverna i fyra lika stora grupper och de följer sedan ledare under hela passet.

Inför aktiviteten kommer du att få en folder om snökunskap via e-post. Du kommer också få länkar till filmer om Alla på snö. Vi rekommenderar att du i förväg läser igenom foldern och pratar med dina elever om

  • Hur klär man sig på bästa sätt?
  • Hur är man en bra Alla på snö-kompis?
  • Hur är man en bra miljökompis?
  • Hur ska vi skapa säker snöglädje?

Skicka gärna vidare foldern till elevernas vårdnadshavare inför aktiviteten.

Vem kan delta?

Elever i årskurs 4 i de kommunala skolorna i Stockholms stad.

Agenda

  • Samling för fjärdeklassarna vid Spånga IP.
  • Eleverna delas in i fyra lika stora grupper och tar på utrustning.
  • Snöaktiviteter vid stationerna. Stationerna påverkas av mängden snö.
  • Skidorna lämnas tillbaka. Tack för i dag!