Yrkessvenska för barnskötare och elevassistenter

Har du ett annat modersmål (förstaspråk) än svenska? Kursen vänder sig till dig som är barnskötare eller elevassistent inom grundskola fritidsverksamhet. Efter avslutad kurs ska du känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller yrkessvenska??

Utbildningens syfte

Syftet med kursen är att du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen utmanas du på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskaper. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Utbildningens innehåll

Under kursen kommer du att stärka dina kunskaper inom

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande
  • Skriftlig framställning
  • Ordförråd och struktur
  • Reflektion över din egen språkinlärning
  • Skolan värdegrund och uppdrag.

Innehållet ger dig - utöver en generell stärkt språklig kompetens - större förståelse för begrepp och innehåll i skolans läroplan och andra styrdokument.

Uppgifter under utbildningen

I uppgifterna har du möjlighet att praktiskt testa, dokumentera och utveckla din egen språkliga förmåga och din pedagogiska kompetens.

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag har en tillsvidareanställning (fast anställning) som barnskötare eller elevassistent och som har annat språk än svenska som modersmål. Kursen riktar sig till dig som behöver stärka din språkliga kompetens kopplat till din yrkesroll. Möjlighet att göra en prövning för betyg i kursen SVA 1 finns för den som går kursen med ett tidigare godkänt betyg i SVA grund.

Så anmäler du dig

Anmälan och anställningsbevis skickas till

Chef eller rektor godkänner

Observera att din chef eller rektor måste godkänna din ansökan.

Har du frågor?

Kerstin Hjelm E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se