Visuellt stöd i lärmiljön

Genom att använda visuellt stöd i undervisningen och i lärmiljön kan du underlätta skoldagen för många elever. Visuellt stöd kan göra skoldagen mer meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Visuellt stöd kan också vara till stor hjälp i andraspråksinlärning och för att förstå och befästa ämnesspecifika begrepp. Att använda bilder i skrivandet och för att underlätta kommunikation är ytterligare användningsområden som kan göra skillnad för våra elever.

På den här workshopen får du se och skapa material i den centrala licensen Widgit Online. Du kan göra textdokument, mallar, rutnät, bildkort och mycket annat med bildstöd.

Du behöver ha ordnat med ett inlogg innan workshopen. Kontakta skolans Widgit-administatör för hjälp med detta.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se