Olika typer av robotar, Foto
Foto: Medioteket

Verktyg för programmering

Förståelse för programmering är en del av digital kompetens. Förmågan att tänka datalogiskt hjälper barnen att både förstå sin omvärld och ger dem möjlighet att påverka den. Att stärka denna förmåga är ett av förskolans viktiga uppdrag.

Vad innehåller kursen?

Medioteket ordnar kurser om programmeringsverktyg. Till exempel olika robotar, Scratch JR eller Makey Makey. Kontakta oss för ett upplägg som passar just din förskola.

Kombinera gärna en kurs med föreläsningen Programmering – datalogiskt tänkande.

Tid: cirka 3 timmar

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor. Max 15 deltagare per tillfälle.

Så beställer du

Mejla

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se