Kollage, en bild som visar ryggen på en person och en bild som visar en gymnastiksal.
Foto: Utbildningsförvaltningen

Utbilda dina elever till rörelseledare

Nu har du möjlighet att utbilda dina elever till rörelseledare. Du får material, upplägg och inspiration som du sedan kan ta med tillbaka till din skola. Sedan utbildar du eleverna så att de själva kan hålla rörelsepauser i klassrummet och aktiviteter på rasten.

Vad innehåller kursen?

Kursens innehåll:

 • Fördelar med att ha elevledare på skolan.
 • Förutsättningar och organisation.
 • Bilda ett rörelseråd.
 • Genomgång av innehåll, upplägg, inspiration och material till elevledarutbildning med eleverna.
 • Praktiskt: olika lekar, rörelsepauser och övningar att lära vidare till blivande elev-rörelseledare.

Tillbaka på skolan har du uppdraget att utbilda elever som vill vara ambassadörer för mer rörelse under skoldagen.

 • Du är elevernas stöd och hjälper till att driva arbetet med rörelsepauser och rastaktiviteter tillsammans med eleverna.
 • Du anordnar kontinuerliga träffar med eleverna för planering av aktiviteter att göra på rasten och i klassrummet.

Vem kan delta?

Medarbetare i stadens kommunala grund- och grundsärskolor som vill engagera eleverna och driva arbetet med daglig rörelse. Inga förkunskaper krävs.

Så anmäler du dig

 1. Prata med din chef eller rektor för möjlighet att utbilda elevledare för mer rörelse under skoldagen.
 2. Om din chef eller rektor godkänner anmäler du dig via utbildningsplattformen när anmälan öppnar den 10 augusti.

Elev-rörelseledare på skolan

 • Skapar trygghet.
 • Bidrar till att förhindra konflikter.
 • Är förebilder för andra elever.
 • Lär sig att ta ansvar och övar på kommunikation.
 • Bidrar till ökad delaktighet för alla elever.
 • Håller i aktiviteter.
 • Bygger broar mellan personal och elever.

Har du frågor?

Ulrika Nilsson Grundskoleavdelningen, fysisk aktivitet i skolan Telefon: Telefon 076 123 30 04 E-post: E-post ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se