Tornedalingarnas historia – skolan och språket

På den här föreläsningen får du lära dig mer om tornedalingarnas historia med fokus på skol- och språkpolitik. Föreläsare är Lars Elenius, professor emeritus i historia, Luleå tekniska universitet.

Vad innehåller föreläsningen?

På föreläsningen Nationella minoriteter: Tornedalingarnas historia med fokus på skola och språk får du lära dig mer om tornedalingarnas historia med fokus på skol- och språkpolitik. Du får bland annat höra om de kriterier som gjorde att tornedalingarna erkändes som en nationell minoritet. Du hör också mer om minoritetsspråket meänkieli.

Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 erkända som nationella minoriteter i Sverige. Av dem känner allmänheten till minst om judarna och tornedalingarna. Regeringen tillsatte 2020 en sannings- och försoningskommission för tornedalingar, kväner och lantalaiset i Norrbotten. Syftet är att utreda förtryck och kränkningar som minoriteten utsatts för av staten. Kommissionens arbete pågår till 2023. På föreläsningen diskuteras olika aspekter av sanningskommissionens arbete.

Föreläsare

Lars Elenius, professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet.

Vem kan delta?

Föreläsningen riktar sig till all personal som vill veta mer om nationella minoriteter och tornedalingarnas historia.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via e-post till Anita Fagervall så får du en länk till Teams.

Har du frågor?

Anita Fagervall Samordnare Telefon: Telefon 08-508 334 94 E-post: E-post anita.fagervall@edu.stockholm.se