Microsoft 365, logotype

Teams i undervisningen

Lär dig använda Teams i din undervisning, både på distans och i klassrummet.

Microsoft 365, logotype

Vad innehåller kursen?

Du får en genomgång av klassanteckningsboken och konkreta exempel på hur du kan arbeta med den i klassen. Vi kommer även undersöka uppgifter i Teams och visa goda exempel på möjliga arbetssätt.

Med kursen Teams i undervisningen lär du dig om programmets distansmöjlighet men även hur det kan stötta i det dagliga arbetet.

  • Klassanteckningsboken
  • Teams som kommunikationsyta för klassen
  • Uppgifter
  • Struktur för klassteam så som kanaler och flikar
  • Tillgängliggörande verktyg i form av Avancerad läsare

Några kurstillfällen genomförs på plats på Medioteket. De kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal årskurs 1–9 samt gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365

På utbildningsplattformen finns mer att upptäcka som du kan ha användning för i din undervisning. Till exempel tips, dokument och filmer.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Chrissie Westford Medioteket E-post: E-post chrissie.westford@edu.stockholm.se