Microsoft 365, logotype

Teams i Klassrummet med Microsoft Office 365

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med de pedagogiska verktygen som finns i skolplattformen? Delta i en kurs med fokus på Klassteam, klassanteckningsboken och uppgiftsverktyget.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Vi går igenom hur verktygen i Teams kan stötta dig i din undervisning. Både som en del i ditt för- och efterarbete och under lektionstid. Omfattningen av arbetssätten är beroende av elevernas tillgång till digitala enheter.

  • Uppbyggnad av ett klassteam med flikar och kanaler
  • Klassanteckningsboken
  • Uppgiftsverktyget

Vem kan delta?

Pedagogisk personal årskurs 1–9 samt gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365

På Utbildningsplattformen finns mer att upptäcka som du kan ha användning för i din undervisning. Till exempel tips, dokument och filmer.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365, Utbildningsplattformen

Har du frågor?

Chrissie Jornert Medioteket chrissie.jornert@edu.stockholm.se