Stärk din profession som specialpedagog och speciallärare

Delta i en serie träffar där föreläsningar kommer att varvas med reflektioner och utbyte av erfarenheter i mindre grupper.

Information

 • För vem: Nyutexaminerade specialpedagoger och speciallärare i Stockholms stad
 • Plats: Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen.
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: Tre tillfällen höstterminen 2020 och tre tillfällen vårterminen 2021
 • Antal deltagare: Anmäl dig så snart som möjligt. Du får besked om plats efter den 12 augusti 2020
 • Arrangör: Enheten för elevhälsa
Gå till anmälan
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller träffarna?

Exempel på frågeställningar

Hur bidrar jag till att lärmiljön blir tillgänglig för alla?

Hur bidrar jag till att vi tillsammans på skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande?

Vi kommer bland annat att beröra

 • hur du anpassar för elevers olika variationer - differentierad undervisning
 • UDL (Universal Design for Learning)
 • Stadens centrala licensavtal för program och appar som stödjer en varierad undervisning (talsyntes, rättstavning, inlästa läromedel och bildstöd)

Datum under höstterminen 2020

 • 28 september
 • 3 november
 • 2 december

Tid:  13.00–16.00

I vilket sammanhang befinner jag mig som specialpedagog eller speciallärare - i förvaltningen, i elevhälsoteamet? Var finner jag stöd när jag behöver?

Vi kommer bland annat att beröra

 • Utbildningsförvaltningens organisation med fokus på förvaltningens stödenheter
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Verksamhetsstöd, CSI/SU-grupper och kompetensnav

Datum under vårterminen 2021

 • 8 februari
 • 23 mars
 • 28 april

Tid: 13.00-16.00

Vem kan delta?

Specialpedagoger och speciallärare som ingår i skolans elevhälsoteam i Stockholms stad. Denna kompetensutveckling ersätter det som tidigare kallades introduktionshandledning. Kompetensutvecklingen anpassas efter dina behov. Lägg därför en stund på att fylla i formuläret som också är din anmälan. Efter den 12 augusti 2020 får du svar på om du har fått plats.

Så anmäler du dig

Anmälan är stängd. Kursen är fullbokad.

Enheten för elevhälsa

Enheten för elevhälsa är en stödenhet för elevhälsans professioner

 • studie- och yrkesvägledare
 • skolors elevhälsoteam
 • skolledning på grundskola och gymnasieskola

Enheten arbetar på uppdrag av rektor med utveckling av skolors elevhälsoarbete. Arbetet kan rikta sig till all personal i elevhälsoteam, till en del av dessa eller till skolans ledning. Arbetet sker i processform. Processen ägs av skolan och formas utifrån skolans behov och kopplas till skolans systematiska kvalitetsarbete.

 

Har du frågor?

Enheten för elevhälsa spec.pedagog@edu.stockholm.se