Illustration: Widgit

Språkutvecklande verktyg för elever med annat modersmål

Möter du nyanlända elever och elever med ett annat modersmål? Digitala verktyg kan vara värdefulla i mötet med det svenska språket. Funktioner som diktering, uppläsning vid skrivning och översättning är till stor hjälp.

Vad innehåller kursen?

Du får ta del av många smarta funktioner som du utan kostnad kan aktivera. Vi tipsar även om centrala licenser som finns tillgängliga för alla i stadens skolor. Flera av verktygen är webbaserade och fungerar på både Ipad och dator.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.