Porträtt på Anna Eva Hallin.
Foto: Anna Eva Hallin

Språkstörning/DLD, dyslexi och språket i klassrummet

Ta del av en föreläsning med Anna Eva Hallin, legitimerad logoped och biträdande lektor vid Karolinska Institutet. Anna Eva pratar om språklig förmåga, språkstörning/DLD och ger exempel på konkreta insatser för elever i olika åldrar.

Vad innehåller föreläsningen?

I denna föreläsning kommer Anna Eva att:

  • belysa betydelsen av språklig förmåga för läsning och skrivning och i ett livsperspektiv
  • öka din kunskap om språkstörning/DLD samt samförekomst och skillnader mellan språkstörning och dyslexi
  • peka på vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser
  • ge exempel på konkreta insatser för elever i olika åldrar – från lågstadiet till och med gymnasiet – och varför de insatserna hjälper inlärning och språkutveckling.

Vem kan delta?

Alla som arbetar i grundskolan och gymnasiet i Stockholms stad.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket Stockholm E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se