Specialpedagogisk kompetens

En digital föreläsning med fokus på specialpedagogisk kompetens som processkompetens i det förebyggande och främjande arbetet för att utveckla skolans lärmiljöer.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller föreläsningen?

Föreläsningen genomförs som inspiration och har fokus på specialpedagogisk kompetens som processkompetens i det förebyggande och främjande arbetet för att utveckla skolans lärmiljöer. Föreläsarna Anna Bengtsson och Ida Necovski är båda specialpedagoger och författare till boken "Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan".

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är specialpedagogisk processkompetens?
  • Hur hänger den specialpedagogiska kompetensen ihop med processinriktad skolutveckling?
  • Hur kan processkompetensen tas tillvara för att utveckla processer på individ-, grupp- och skolnivå?
  • Vilka verktyg är användbara i arbetet?

Under föreläsningen har du möjlighet att ställa frågor till Anna och Ida.

Föreläsningen är livesänd och går inte att se i efterhand.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och speciallärare i Stockholms stad

Så anmäler du dig

Obs! Du behöver inte anmäla dig. Se föreläsningen direkt i Teams genom att trycka på knappen "Gå till anmälan".

Har du frågor?

Karin Källander och Eva Zefvrinus Vrethammar Enheten för elevhälsa E-post: E-post spec.pedagog@edu.stockholm.se