Skolyrkessvenska - svenska för nyanlända lärare

Information

  • För vem: Nyanlända lärare som ska lära sig svenska.
  • Plats: SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker), en del av Campus Åsö på Blekingegatan 55.
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: En hel termin, fyra dagar i veckan.
  • Antal deltagare: 25 deltagare per kurs
  • Arrangör: Utbildningsförvaltningen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Så anmäler du dig

Har du frågor?

Kompetensförsörjningsenheten

E-post: E-post nyny@edu.stockholm.se

Som nyanländ med lärarbakgrund har du möjlighet att börja läsa skolyrkessvenska, redan innan du fått asyl, uppehållstillstånd eller påbörjat en SFI-kurs.

Vad innehåller Skolyrkessvenska?

Du lär dig formell och vardaglig svenska med tydlig koppling till skolan, och du får kunskaper om det svenska skolväsendet. Det är något som gör vägen mot lärarlegitimation och ett lärarjobb mycket snabbare.

Under terminen läser du svenska fyra dagar i veckan. En dag är avsatt för självstudier och praktikmöjlighet. I momentet med praktik följer du en modersmålslärare och sedan ett arbetslag i det ämne där du har din kompetens.

Vem kan delta?

Du kan söka till kursen Skolyrkessvenska om du är asylsökande med lärarbakgrund och som varit i Sverige mellan fyra till sex månader kan söka till kursen, eller om du är nyanländ lärare som inte fått uppehållstillstånd än.

Om kursen Skolyrkessvenska

Handläggningstiden för besked om uppehållstillstånd är i genomsnitt nästan femhundra dagar. I väntan på beskedet har du som söker asyl ingen möjlighet att påbörja en formell SFI-kurs för att lära dig svenska. Den möjlighet som finns är kurser i vardagssvenska som många studieförbund erbjuder och därför är kursen de nu har avslutat, svenska för skolyrket, en välkommen möjlighet att utveckla språkkunskaperna.

Kursen Skolyrkessvenska innebär att du studerar svenska på Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA) som arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för.

Hittills har tre omgångar av kursen genomförts av utbildningsförvaltningen tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län.