Skolplattformen i förskolan: Planering och Bedömning

Lär dig skapa planeringar och lärloggar samt modulen för dokumentation och uppföljning.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Lär dig använda Skolplattformens modul för dokumentation och uppföljning och hur denna blir en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Vi går igenom de olika delarna planeringar, lärloggar och ger en inblick i samtalsmodulen.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Chrissie Jornert Medioteket E-post: E-post chrissie.jornert@edu.stockholm.se