Foto: Chrissie Westford

Skolplattformen i förskolan: Planering & Bedömning – Samtalet och Systematiskt kvalitetsarbete

Vi går igenom samtalsdelen i Planering & Bedömning samt olika sammanställande verktyg.

Vad innehåller kursen?

Planering & Bedömning är ett verktyg för dokumentation, samtalsunderlag och systematiskt kvalitetsarbete på individ-, grupp eller förskolenivå.

Detta tillfälle går vi igenom:

  • Reflektion och Analys – Görs i samband med Planeringar och Lärloggar och är ej synligt för vårdnadshavarna.
  • Samtalet – Samtalsunderlag som skapas efter egen mall i stadsdelen som sedan delas till vårdnadshavare.
  • Lärområden och Undervisning – Översikter och sammanställningar som grundas på hur ni valt att tagga eller kategorisera dokumentation till olika läroplansmål.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även beställas mot en kostnad till din förskola eller förskoleenhet. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.

Vem kan delta?

Pedagoger och ledning i Stockholms stads kommunala förskolor. Anmälan görs av den som ska delta i utbildningen. Behöver du anmäla någon annan, mejla: medioteket.digitalaverktyg@edu.stockholm.se

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Medioteket förskola – SharePoint och team

På denna SharePoint finns aktuella resurser från Medioteket om Skolplattformen men även annat material inom digitala verktyg och arbetssätt.

Det finns även information om olika utbildningsinsatser som går att beställa från Medioteket till era förskolor.

Du når SharePoint webbplatsen via teamet som är ett stöd inom digitalisering i förskolan.

Gå med i teamet Medioteket förskola. Ange koden 1z5tc1h för att ta del av resursen.

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se