Sitting drama

Sitting drama är en metod där eleverna får leva sig in i berättelsens rollkaraktärer i en text de har läst. Här får du pröva på metoden utifrån texter som passar för de årskurser du undervisar i.

Vad innehåller workshopen?

Sitting drama är en metod där eleverna får leva sig in i berättelsens rollkaraktärer i en text de har läst. Några av eleverna tilldelas de olika rollerna. De som inte spelar en roll ställer frågor till karaktärerna om det som dykt upp under läsningen. De svarande eleverna tolkar och lever sig in i varför karaktärerna agerat som de gjort. Du får pröva på Sitting drama utifrån texter som passar för de årskurser du undervisar i. Vi utgår framförallt från texter du kan låna från Cirkulationsbiblioteket.

Grejen med läsning

Under rubriken ”Grejen med läsning” erbjuder Medioteket introduktioner till olika läsfrämjande metoder att använda i undervisningen. Syftet är att ge förutsättningar för ökat samarbete om läsning, därför ser vi gärna att ni kommer flera från samma skola. Metoderna går att använda för alla åldrar och vid kurstillfällena kommer vi att testa metoderna praktiskt och då delar vi upp oss efter vilken årskurs du arbetar med. Passa på att bredda din palett av metoder!

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och pedagoger i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Maria Ronnås Medioteket E-post: E-post maria.ronnas@edu.stockholm.se