Relationskompetens och konflikthantering som verktyg

Information

 • För vem: Lärare i stadens kommunala skolor
 • Tid: Aktuellt datum finns i utbildningsplattformen
 • Plats: Adress till lokal får du när du anmäler dig
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: Aktuellt antal finns i utbildningsplattformen
 • Antal deltagare: Begränsat
 • Arrangör: Kompetensförsörjningsenheten

Så anmäler du dig

 1. Prata med din närmsta chef.
 2. Om din chef godkänner anmäler du dig via utbildningsplattformen.
 3. Anmälan är öppen.

Har du frågor?

Ivona Crnoja Kompetensförsörjningsenheten

E-post: E-post Ivona.crnoja@edu.stockholm.se

Välkommen till ett seminarium där du får lära dig om relationskompetens och konflikthantering som verktyg för att bli en framgångsrik lärare. Vi utforskar hur lärande kan ses som en relationsprocess och hur du kan utveckla dina psykosociala färdigheter för att skapa en trygg och tillitsfull miljö i klassrummet.

Vad innehåller seminariet?

Relationen mellan dig som lärare och din elev är en av de faktorer som i hög grad påverkar ett ökat lärande. Framgångsfaktorerna handlar om att utveckla både vår relationskompetens och vår funktionsförståelse. Att utveckla hela eleven är att se utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser.

Seminariet innehåller bland annat:

 • Relationskompetens.
 • Psykosociala behov och kopplingen till goda relationer.
 • Samtal och dess effekt.
 • Beteendeproblematik i relation till bemötande och förhållningssätt.

Seminariet tar även upp hur du kan

 • se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer.

Vem kan delta?

Du som är lärare på någon av stadens kommunala förskolor, grundskolor, fritidshem eller gymnasieskolor. Du behöver inga förkunskaper, men måste stämma av med din chef innan du anmäler dig.