Publicera skolans film - men hur?

Du har producerat en film och vill få den publicerad. I den här kursen får du vägledning i vad du behöver göra i Mediaflow för en tillgänglig och säker publicering.

Vad innehåller kursen Publicera skolans film - men hur?

Du har producerat en film för din skola. Antingen har du gjort den själv eller beställt den. I dina förberedelser har du också bestämt i vilken eller vilka kanaler du vill ha den publicerad. 

Den här utbildningen vägleder dig i vad du behöver göra mer för en säker och tillgänglig publicering. Du får en orientering direkt i Mediaflow hur du hanterar

  • verktyg för textning och syntolkning
  • färg, typsnitt i vår grafiska profil i Stockholms stad
  • administration av personuppgifter.

Du får också kännedom om vilka lagar som styr publicering och arbetssätt för att få filmen publicerad på en webbsida för skolan. 

Vem kan delta?

Producenter av film på grund- och gymnasieskola med konto i Mediaflow.

Så anmäler du dig

  1. Ingen anmälan behövs.
  2. Du deltar genom att logga in i Teams.

Välj ett av dessa tillfällen. Innehållet är detsamma.

Anslut dig till utbildningen för måndag den 3 oktober klockan 14.00–15.30

Anslut dig till utbildningen för fredag den 7 oktober klockan 10.00–11.30

Administratör i Mediaflow

Kursen riktar sig till dig som är ansvarig för skolans bilder och film. Du bör ha ett konto i Mediaflow före kurstillfället. Du ska helst ha bekantat dig med hur du navigerar i Mediaflow före kursen.

Är ni fler på din skola som hjälps åt med film och bild? Anmäl då fler administratörer i Mediaflow till

webbskola@edu.stockholm.se

Du anger

  • namn
  • e-postadress
  • skola.

Har du frågor?

Pelle Mårtenson Kommunikationsenheten E-post: E-post pelle.martenson@edu.stockholm.se