Fem barn står på en programmeringsmatta med varsin bok i händerna

Programmering – datalogiskt tänkande

Under en introduktionsföreläsning med praktiska inslag, får du grundläggande förståelse för programmering och hur du kan arbeta med området i förskolan.

Vad innehåller föreläsningen?

Med både analoga och digitala hjälpmedel kan vi stärka förmågor som att tänka logiskt, sortera information, se matematiska mönster, formulera mål och problem samt felsöka.

Förmågan att tänka datalogiskt hjälper barnen att både förstå sin omvärld och ger dem möjlighet att påverka den. Att på lekfulla sätt stärka denna förmåga är ett av förskolans viktiga uppdrag.

Kontakta oss för att skräddarsy en föreläsning som passar dig och dina kollegor.

Tid: 2–3 timmar

På grund av coronapandemin hålls inga kurser eller föreläsningar i Mediotekets lokaler. De kan genomföras i digital mötesform eller på er förskola eller stadsdel förutsatt att rådande riktlinjer för minskad smittspridning kan följas.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.

Så beställer du

Mejla

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se