Programmera på matematiklektionen

Kom igång med programmering som ett naturligt inslag i din matematikundervisning. I Lgr22 tydliggörs programmeringsinnehållet i matematikämnet. Vi tittar på hur vi kan möta de nya skrivningarna.

Vad innehåller kursen?

Med avstamp i frågan "varför programmering?" tar vi oss vidare till praktiska exempel. Vi jobbar med visuell programmering med utgångspunkt från läroplanen i matematik. Vi tittar även på verktyg för textbaserad programmering.

Vem kan delta?

Matematiklärare i årskurs 6–9 i Stockholms kommunala skolor. Du behöver inga förkunskaper. Din chef eller rektor måste godkänna att du anmäler dig.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.

Har du frågor?

Jakob Ödin Fagerlund Medioteket Telefon: Telefon 0850832283 E-post: E-post jakob.fagerlund@edu.stockholm.se