Programmera på matematiklektionen

Kom igång med programmering som ett naturligt inslag i din matematikundervisning. I Lgr22 tydliggörs programmeringsinnehållet i matematikämnet. Vi tittar på hur vi kan möta de nya skrivningarna.

Vad innehåller kursen?

Med avstamp i frågan "varför programmering?" tar vi oss vidare till praktiska exempel. Vi jobbar med visuell programmering med utgångspunkt från läroplanen i matematik. Vi tittar även på verktyg för textbaserad programmering.

Vem kan delta?

Matematiklärare i årskurs 6–9 i Stockholms kommunala skolor. Du behöver inga förkunskaper.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Jakob Ödin Fagerlund Medioteket Telefon: Telefon 0850832283 E-post: E-post jakob.fagerlund@edu.stockholm.se