En flicka och en kvinna, med bokhyllor i bakgrunden, tittar i en bok, foto

Presentation av nya böcker

Mediotekets bibliotekarier presenterar ett urval av vårens nya böcker.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller presentationerna?

Varje år ges det ut många barn- och ungdomsböcker. Mediotekets bibliotekarier läser och recenserar ett urval av vårens nya böcker vid två olika tillfällen. Det första för förskoleklass–årskurs 6 och det andra för årskurs 7–gymnasiet.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Anja Sahlstedt Medioteket anja.sahlstedt@edu.stockholm.se