Poesi-workshop

Är poesi mest korta rader på en vit boksida, underliga liknelser och i huvudsak något svårt? Kanske – men poesi kan också få oss att tänka djupt, känna starkt, ompröva våra sanningar och inspirera till eget skrivande. Poesi kan vara ren språkglädje.

Vad innehåller workshopen?

På den här workshopen ägnar vi oss åt att uppmärksamma poesin i dess olika former. Tillsammans provar vi metoder och arbetssätt som passar i klassen och på skolbiblioteket.

Grejen med läsning

Under rubriken ”Grejen med läsning” erbjuder Medioteket introduktioner till olika läsfrämjande metoder att använda i undervisningen. Syftet är att ge förutsättningar för ökat samarbete om läsning, därför ser vi gärna att ni kommer flera från samma skola. Vi utgår framför allt ifrån skönlitteratur som finns i Cirkulationsbiblioteket. Metoderna går att använda för alla åldrar och vid kurstillfällena kommer vi att testa metoderna praktiskt och då delar vi upp oss efter vilken årskurs du arbetar med. Passa på att bredda din palett av metoder!

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och pedagoger i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Maria Ronnås Medioteket E-post: E-post maria.ronnas@edu.stockholm.se