Poesi-workshop

Poesi kan få oss att tänka djupt, känna starkt och inspirera till eget skrivande. Välkommen till en workshop där vi provar metoder och arbetssätt som passar i klassen och på skolbiblioteket.

Vad innehåller workshopen?

Är poesi mest korta rader på en vit boksida, underliga liknelser och i huvudsak något svårt? Kanske – men poesi kan också få oss att tänka djupt, känna starkt, ompröva våra sanningar och inspirera till eget skrivande. Poesi kan vara ren språkglädje! Välkommen till en workshop där vi ägnar oss åt att uppmärksamma poesin i dess olika former. Tillsammans provar vi metoder och arbetssätt som passar i klassen och på skolbiblioteket.

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ställas in med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Maria Ronnås Medioteket E-post: E-post maria.ronnas@edu.stockholm.se