Om hedersrelaterat våld och förtryck

En grundutbildning i hur du bemöter elever som lever i en hederskontext.

Vad innehåller grundutbildning om hedersrelaterat förtryck och våld?

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

I grundutbildningen får du kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och om ditt bemötande av dem som drabbas. Du får ökade kunskaper kring hur barn och unga begränsas av hedersnormer.

Vem kan delta?

Skolpersonal anställda i Stockholms stad, som arbetar med och möter barn och ungdomar.

Så anmäler du dig

Välj mellan ett av två tillfällen. Du anmäler dig i ett webbformulär.

Anmäl dig till den 23 september

Anmäl dig till den 5 november

Tid: 09.00-16.00 (Kaffe och smörgås serveras 08.30)

Utbildningen genomförs eventuellt på distans.

Plats: Saturnus, Lokal Bellman, Hornsgatan 15

Vad är Origo?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13-26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda

  • stöd
  • rådgivning och
  • konsultativt stöd till målgrupperna.

Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Har du frågor?

Aino Ravandoni aino.ravandoni@stockholm.se