Om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Och vilka är de underliggande mekanismerna? Gå en grundutbildning i hur du bemöter elever som lever i en hederskontext.

Vad innehåller grundutbildningen om hedersrelaterat förtryck och våld?

De säger att jag är en skam för familjen

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Innehåll i grundutbildning

Utbildningspaketet innehåller dels webbutbildningen "Webbkurs Heder", dels en webbsänd förkortad version av grundutbildningen via Skype.

I grundutbildningen får du kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och om ditt bemötande av dem som drabbas. Du får ökade kunskaper kring hur barn och unga begränsas av hedersnormer.

  • Hur formas vi som människor?
  • Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
  • Definitioner av våld
  • Våldets konsekvenser
  • Bemötande

Vem kan delta?

Skolpersonal anställda i Stockholms stad, som arbetar med och möter barn och ungdomar.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig på Origos webbplats.

Så anmäler du dig

Vad är Origo?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13-26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda

  • stöd
  • rådgivning och
  • konsultativt stöd till målgrupperna.

Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Har du frågor?

Susanne Tidestrand Samordnare våldsprevention Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761232343 E-post: E-post susanne.tidestrand@edu.stockholm.se