Tre barn tittar på en insekt i en genomskinlig hink, foto
Foto: Folio Bildbyrå

Information

  • För vem: Pedagogisk personal i förskolan
  • Tid: 20 oktober klockan 09.00–11.30
  • Plats: NTA Stockholm, Avestagatan 29 i Spånga
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 60
  • Arrangör: Medioteket

Så anmäler du dig

Mejla Annika Larsson

NTA – introduktions­utbildning för förskolan

Vill ni på er förskola veta mer om NTA och hur ni med stöd av NTA kan arbeta med barnens utveckling i naturvetenskap och teknik? Då är ni välkomna på vår introduktionsutbildning!

Vad innehåller introduktionsutbildningen?

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en av stadens satsningar på naturvetenskap och teknik i förskolan. Syftet med NTA är att stödja förskolans pedagoger i deras strävan att stimulera barns och ungdomars intresse för biologi, kemi, fysik och teknik genom kompetensutveckling och materiel för att arbeta laborativt.

Syftet med introduktionsutbildningen är att förskolepersonal och rektorer i förskolan får möjlighet att prova på NTAs arbetssätt genom:

  • praktiska experiment
  • att reflektera kring förhållningssätt i undervisning i naturvetenskap och teknik
  • att få en orientering kring grundtankar i NTA.

Vem kan delta?

All pedagogisk personal i förskolan samt förskolans rektorer eller annan ledningspersonal är välkomna att anmäla sig. Inga förkunskaper krävs.