Tre barn tittar på en insekt i en genomskinlig hink, foto

NTA – introduktionsutbildning för förskolan

Med NTA-programmet (Naturvetenskap och teknik för alla) möter du och barnen naturvetenskapliga fenomen på ett lustfyllt och utmanande sätt. På utbildningen får du prova några uppdrag från NTA:s teman.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller introduktionsutbildningen?

På introduktionsutbildningen får du aktivt prova på några uppdrag från NTA:s naturvetenskapliga teman luft, vatten, ljud och ljus. Du får också veta mer om hur NTA-programmet är upplagt i Stockholm. Tillsammans reflekterar vi över olika förhållningssätt då man arbetar med barn och naturvetenskap.

Innehåll:

  • Information om NTA.
  • Laborationer hämtade från olika NTA-teman.
  • Reflektion över undervisningen i NO och teknik.
  • Hur NTA-arbetet kopplas till Lpfö 18.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig på nta.stockholm.se

Har du frågor?

Annika Larsson NTA Stockholm E-post: E-post annika.mi.larsson@edu.stockholm.se