Tre barn tittar på en insekt i en genomskinlig hink, foto
Foto: Folio Bildbyrå

NTA – introduktions­utbildning för förskolan

Vill ni på er förskola veta mer om NTA och hur ni med stöd av NTA kan arbeta med barnens utveckling i naturvetenskap och teknik? Då är ni välkomna på vår introduktionsutbildning!

Vad innehåller introduktionsutbildningen?

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en av stadens satsningar på naturvetenskap och teknik i förskolan. Syftet med NTA är att stödja förskolans pedagoger i deras strävan att stimulera barns och ungdomars intresse för biologi, kemi, fysik och teknik genom kompetensutveckling och materiel för att arbeta laborativt.


Syftet med introduktionsutbildningen är att förskolepersonal och förskolechefer får möjlighet att:

  • prova på NTAs arbetssätt genom praktiska experiment
  • reflektera kring förhållningssätt i undervisning i naturvetenskap och teknik
  • få en orientering kring grundtankar i NTA.

Vem kan delta?

Introduktionsutbildningen vänder sig till förskolepersonal i Stockholms stads kommunala förskolor som ännu inte provat på att arbeta med NTA men vill veta mer. Om din förskola inte tidigare har deltagit i NTA-programmet är det bra om någon i ledningen också kan vara representerad vid introduktionsutbildningen.

Så anmäler du dig

Mejla Annika Larsson senas den 2 maj

Har du frågor?

Annika Larsson NTA Stockholm Telefon: Telefon 0850835830 E-post: E-post annika.mi.larsson@edu.stockholm.se