NTA för högstadiet

Vad har NTA att erbjuda högstadiet? Vilka teman finns det som passar för årskurs 7–9? Prova på, diskutera och lär dig mer om NTAs högstadieteman. NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

En träff för högstadielärare där Skolutvecklingsprogrammet NTA och vad det har att erbjuda pedagoger som arbetar med NO och teknik i årskurs 7–9 presenteras. Bland annat får du veta mer om de NTA-teman som helt vänder sig till högstadiet.

  • Den smartare staden ett tekniktema där även programmering ingår.
  • Energi och hållbar utvecklig ett ämnesövergripande tema där en SO-lärare och en NO-lärare jobbar tillsammans med ett viktigt innehåll.
  • Det helt nya digitala temat om evolutionen, genetik och genteknik.
  • Ämnens egenskaper ett tema att arbeta med i år sju för att introducera kemin och fysiken.

Kursen genomförs på plats i Spånga. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Lärare i NO och teknik på högstadiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via mejl till Ulrika Rasmussen

Har du frågor?

Ulrika Rasmussen NTA Stockholm E-post: E-post ulrika.rasmussen@edu.stockholm.se

NTA Stockholm för grundskolan, SharePoint