Normkritik och våld

Föreläsningen behandlar konkreta exempel. Du får möjlighet till korta reflektioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupp.

Information

  • För vem: Skolledare, elevhälsoteam och pedagogisk personal
  • Plats: Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: En halvdag, välj mellan två datum.
  • Antal deltagare: Begränsat
  • Arrangör: Stockholms stad
Gå till anmälan
Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller föreläsningen Normkritik och våld?

"Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020"

Programmet syftar till att motverka våld i nära relationer och att hedersrelaterat våld och förtryck uppkommer och upptäcks om det likväl sker. Stadens våldsförebyggande arbete ska baseras på normkritiskt förhållningssätt och alla stadens nämnder och bolag ska, utifrån sina förutsättningar och uppdrag arbeta våldsförebyggande.

Datum och tid

Du kan delta antingen den 3 mars eller den 5 maj. Föreläsningen pågår 9.00–12.00, med smörgåsfika klockan 8.30.

Vem kan delta?

Skolledare, elevhälsoteam och pedagogisk personal.

Så anmäler du dig

Anmälan gör du i ett webbformulär

Föreläsare Sandra Dahlén

Föreläsare är Sandra Dahlén, utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet.

Sandra Dahléns webbplats

Har du frågor?

Marie Haesert marie.haesert@edu.stockholm.se