Normkritik och våld

Föreläsningen behandlar konkreta exempel. Du får möjlighet till korta reflektioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupp.

Vad innehåller föreläsningen Normkritik och våld?

"Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020"

Programmet syftar till att motverka våld i nära relationer och att hedersrelaterat våld och förtryck uppkommer och upptäcks om det likväl sker. Stadens våldsförebyggande arbete ska baseras på normkritiskt förhållningssätt och alla stadens nämnder och bolag ska, utifrån sina förutsättningar och uppdrag arbeta våldsförebyggande.

Vem kan delta?

Skolledare, elevhälsoteam och pedagogisk personal.

Så anmäler du dig

Föreläsare Sandra Dahlén

Föreläsare är Sandra Dahlén, utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet.

Sandra Dahléns webbplats

Har du frågor?

Marie Haesert E-post: E-post marie.haesert@edu.stockholm.se