Minoritetsspråk: Att läka, att leka och att leva

Att arbeta med att främja språk så att de kan leva vidare kallas revitalisering. Revitalisering av ett nationellt minoritetsspråk är en resa som ständigt börjar om. Patricia Fjellgren berättar om resan i revitalisering.

Vad innehåller föreläsningen?

På föreläsningen berättar Patricia Fjellgren om revitalisering av ett nationellt minoritetsspråk. Ordet revitalisering betyder återuppväckande och innebär att språk som håller på att dö ut får nytt liv.

Patricia Fjellgren har arbetat med revitalisering av de samiska språken i flera olika roller och mottog 2017 Språkrådets Minoritetsspråkspris för sitt arbete. Hon är även en av initiativtagarna till den språkpedagogiska föreställningen Gïellačïrkuš/Språkcirkus på Giron Sámi Teáhter där hon också medverkar som skådespelare

Patricia Fjellgren är född 1976 i Stockholm och är nord- och sydsame, bodde sina första sex år i Saudiarabien och därefter i Stockholms förorter. Hon är numera bosatt i Staare/Östersund där hon jobbar på Östersunds kommun som samisk kurs- och akitvitetssamordnare.

Vem kan delta?

Skolledare och andra medarbetare på förskolor, grundskolor och gymnasier. Det behövs inga förkunskaper.

Så anmäler du dig

Kontakta Anita Fagervall via e-post så får du en länk till föreläsningen.

Har du frågor?

Anita Fagervall Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 08-50833494 E-post: E-post anita.fagervall@edu.stockholm.se