En man surfar framför en haj med öppet gap

MIK – Bilder och verkligheter

Visuell läskunnighet är en kompetens som blir allt mer viktig inom alla ämnen, inte minst kopplat till källkritik. Här får du lära dig om bildbruket i vår samtid.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Här tar vi ett grepp kring bildbruket i vår samtid. Visuell läskunnighet är en kompetens som blir allt mer viktig inom alla ämnen, inte minst kopplat till källkritik. Kursen tar avstamp i det pedagogiska materialet ”Bilder och verkligheter” som tagits fram av Mediotekets mediepedagoger på uppdrag av Statens medieråd.

Innehåll:

  • Hur vi kritiskt granskar bildbudskap.
  • Bildens roll i sociala medier.
  • Bildbruk i propagandistiska syften.
  • Vilken funktion bilder fyller vid samtida mytbildningar.
  • Hur memes kan användas som politisk kraft.
  • Hur ny teknik påverkar kritisk avläsning av bilder.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 samt gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket elisabet.jonsved@edu.stockholm.se