Porträttbild på en kvinnlig och en manlig fotomodell.

MIK – Bilder och normkritik

Vad finns det för samband mellan föreställningar, representation och fördomar? Hur tenderar våra bildflöden i social medier att ibland bidra till stereotypisering?

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Vid kurstillfället belyser vi hur representation, föreställningar och fördomar hänger ihop. Vi undersöker bland annat hur upprepning av ett visst bildspråk skapar idéer kring könsroller och hur du kan träna upp din visuella, normkritiska läskunnighet. Kursen varvar teori med övningar.

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se