Porträttbild på en kvinnlig och en manlig fotomodell.

MIK – Bilder och normkritik

Hur reproduceras könsstereotypa föreställningar i bilder? Hur tenderar våra bildflöden i sociala medier att bidra till denna stereotypisering?

Vad innehåller kursen?

Vi undersöker hur upprepade visuella koder i bilder skapar idéer kring kön och hur du kan träna upp din visuella normkritiska läskunnighet. Kursen är teoretisk med några praktiska övningar.

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se