Porträtt på Anna med vatten i bakgrunden.
Foto: Karlstads universitet

Lgr 22 – nya läroplaner och kursplaner

I början av april bjöd vi in till fyra digitala föreläsningar med Anna Karlefjärd om Lgr 22 och de förändrade kursplanerna.

Vad innehåller Lgr 22 – nya läroplaner och kursplaner?

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan. Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och grundsärskolan. Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet.

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.

Anna Karlefjärds presentation från föreläsningen (intranätet)

Har du frågor?

Anna Lindqvist, grundskoleavdelningen: anna.lindqvist@edu.stockholm.se

Ingela Hyddmark, FoU-enheten: ingela.hyddmark@edu.stockholm.se

Vem kan delta?

Skolledare, lärare, personer med ett pedagogiskt uppdrag i skolan

Så anmäler du dig

Föreläsningarna är slutförda

Vem är Anna Karlefjärd?

Anna Karlefjärd är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskar inom rektorsutbildningen. Hon har även varit med och tagit fram de nätbaserade utbildningarna Bedömning och betyg åk 4–6 samt Bedömning och betyg för åk 7-9, gymnasiet och gymnasiala vuxenutbildningen. Dessa nätbaserade kurser är framtagna på uppdrag av Skolverket och har haft över 26 000 deltagare.

Presentation på Karlstads universitets webb: Anna Karlefjärd | Karlstads universitet (kau.se)

I senaste numret av Grundskoletidningen finns en artikel om Anna Karlefjärd: Bredare pensel ger kraft åt undervisningen | Grundskoletidningen

Anna Karlefjärd lotsade oss genom det nya betygsystemet våren 2014 i Pedagog Värmlands film "Betyg - så funkar det"(Pedagog Värmland)

Har du frågor?

Anna Lindqvist, grundskoleavdelningen och Ingela Hyddmark, FoU-enheten.