Lexia och Provia

Lär dig använda läs- och skrivinlärningsprogrammen Lexia och Provia.

Vad innehåller kursen?

Lexia består av språkförstärkande övningar och är ett webbaserat program som under de senaste åren har utvecklats. Du som lärare kan planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

Provia består av normerande tester inom olika språkliga områden.

Vem kan delta?

Specialpedagoger, speciallärare eller annan pedagogisk personal i Stockholms kommunala skolor samt AMF.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Utbildning och visning av centrala licenser

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har centrala licenser för ett antal digitala verktyg samt inlästa läromedel. Det betyder att de är kostnadsfria att använda för alla skolformer som omfattas av respektive licens.

I samarbete med några av leverantörerna erbjuder staden kostnadsfria utbildningar eller visningar av dessa tjänster. 

Utbildning och visning av centrala licenser, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Anne Gustavsson Digitala lärresurser E-post: E-post anne.gustavsson@edu.stockholm.se

Digitala lärresurser Stockholm