Illustration: Widgit

Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och förmedla text med Ipad

Du får se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever.

Vad innehåller kursen?

Vi går igenom Ipadens inbyggda funktioner för läs- och skrivstöd, som uppläsning av all markeringsbar text, tangentbord på flera språk och dikteringsfunktionen.

Vi tittar också på olika appar som vi har som central licens: ClaroSpeak, Claro ScanPen, Oribi Writer/Stava Rex och SpellRight. Du får också se verktyg i Microsoft 365.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.