Illustration: Widgit

Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och förmedla text med dator

På den här kursen får du se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever.

Vad innehåller kursen?

Du får en en genomgång av de inbyggda utbildningsverktygen i Microsoft 365. Här finns funktioner som på olika sätt underlättar läsning av text, exempelvis bildstöd och översättning. Texten kan avgränsas med en digital läslinjal eller delas upp i ordklasser och stavelser. Det är också möjligt att "skriva med rösten".

Utöver Microsoft-verktygen går vi igenom andra program och tjänster som vi har som centrala licenser i staden: ClaroRead Pro, Stava Rex, SpellRight och Inläsningstjänst.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 3–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.